maanantai, 20 helmi 2017

Modernin fysiikan opetuksen kehittäminen

Sähköposti Tulosta

Päivitetty 1.9.2015

Modernin fysiikan, erityisesti hiukkasfysiikan, ilmiöiden opettaminen on haastavaa, sillä kohteet ovat aistein havaitsemattomia. Tällöin opetettavista asioista jää usein hyvin abstrakti kuva (ts. menee yli hilseen). Jotta hiukkaset ja niihin liittyvät ilmiöt eivät jäisi abstrakteiksi käsitteiksi, on asioiden esittelyä ja opettamista pureskeltu pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja otettu mukaan toiminnallinen sekä tutkivan oppimisen näkökulmat.

Tiedekasvatus on tuottanut ensimmäisen Pro Gradu -tutkielman, missä Samuli Lintula tutki sumukammion ja sillä tehtävien hiukkashavaintojen vaikutusta ymmärryksen kehittymiseen säteilystä ja sen luonteesta. Pro gradu -tutkielma on luettavissa tästä linkistä