maanantai, 20 helmi 2017

Courses - Kurssit

Sähköposti Tulosta

22.9.2015

 

Pimeä aine (5 op)

Oulun yliopistolla järjestetään syksyllä 2015 Pimeän aineen kurssi (5 op). Ensimmäinen luento järjestetään keskiviikkona 30.9.2015 klo 14-16 tähtitieteen luentosalissa (TÄ219).
Kurssilla käsitellään laajasti niin sanottuun pimeään aineeseen liittyvää fysiikkaa (tähtitieteen ja hiukkasfysiikan kannalta) ja sen havaitsemista erilaisin menetelmin.

Kurssi on tarkoitettu tähtieteestä tai ydin- ja hiukkasfysiikasta kiinnostuneille opiskelijoille.

Esitietoina kurssilla ydin- ja hiukkasfysiikan sekä tähtitieteen perusteet. Tietojen puuttuminen ei kuitenkaan estä osallistumista. Kurssi luennoidaan englanniksi tai suomeksi  osallistujista riippuen.

Kurssin arviointi

  • Luennot (8x2h). Ensimmäinen luento 30.9. klo 14-16. Ei luentoa 21.10.
  • Laskuharjoitukset 4-6 kpl
  • Essee
  • Loppukoe

Luennoitsija Timo Enqvist timo.enqvist (at) oulu.fi

 

Dark matter (5 ects)

The course on dark matter (5 ects) is held this Autumn 2015 at the Oulu University. First lecture is on Wednesday 30th of September between 14:00 -16:00 at the lecture hall of astronomy department (TÄ219). The cource covers current knowledge on the dark matter, from the particle physics and astronomy point of view. The physics and observation in various methods of the dark matter will be discussed.

The course is targeted to students interested in astronomy, nuclear or particle physics

Prerequisites: basic skills on astronomy, nuclear and particle physics is an advantage but not required.

The assesment

  • Lectures 16h (8x2h). First lecture on 30.9. at 14-16. No lecture on 21.10.
  • Exercises 4-6
  • Essay
  • Final exam

Lecturer Timo Enqvist timo.enqvist (at) oulu.fi

Site navigator